กิจกรรมวันครู 16 มกรา

กิจกรรมวันครู 16 มกรา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันครู 16 มกราคมของทุกปี เพื่อรำลึกเพื่อพระคุณครู ซึ่งมีคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจเป็นประธานในพิธีและวจนพิธีกรรม มีการกล่าวพระคุณครู 3 ภาษา การแสดงของพี่ ม.6 การมอบดอกไม้วันครูให้กับครูทุกท่าน  และมอบเกียรติบัตรกับครูที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพฯ

IMG_5295

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

Blog Attachment
Share via
Copy link