วันครู เขตการศึกษาที่ 3

วันครู เขตการศึกษาที่ 3

กิจกรรมวันครู เขตการศึกษาที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งมีครูในโรงเรียนเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 โรงเรียน

IMG_6964

ภาพกิจกรรมทั้งหมด