พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 แผนกปฐมวัย ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่จบในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเซอร์มาการ์เร็ต รัตนาวงศ์ไชยา ได้เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6

Share via
Copy link