พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

IMG_1617

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเซอร์มาการ์เร็ต รัตนาวงศ์ไชยา ได้เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6

ดาวน์โหลดภาพเดี่ยว ม.6 รับวุฒิบัตร

Blog Attachment