นักเรียนคาทอลิกมอบกระเช้าให้คนพิการและผู้สูงอายุ

นักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ได้มอบกระเช้ารังนกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านพรมารี ร้านนวดคนตาบอด เพื่อเป็นการแบ่งปันและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ให้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

IMG_8693

ดูภาพทั้งหมด