พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลโครงการธรรมะทางก้าวหน้า

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลโครงการธรรมะทางก้าวหน้า

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัล การสอบธรรมะทางก้าวหน้า และสสวท. โดยมีมาเซอร์ลิลี่ นิลเขต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

1

ดูภาพเพิ่มเติม