Loading ...
  • image

ปฏิทินกิจกรรม

เดือน กิจกรรม
มิถุนายน 61
13 มิ.ย. เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน / ฉลองศาสนนามคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ
14 มิ.ย. ประชุมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน
21 มิ.ย. วันไหว้ครู
21-22 มิ.ย. ตรวจสุขภาพนักเรียน
26 มิ.ย. วันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด
29 มิ.ย. วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย/ประชุมทีมบริหาร/ประชุมครูประจำเดือน
กรกฎาคม 61
27 ก.ค. หยุดเรียน-วันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10
สิงหาคม 61
2,3,6,7 ส.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ป.1-ม.6)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More