ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2561
1 ธ.ค. มอบตัวนักเรียน เตรียมฯขึ้นอ.1,อ.3 ขึ้นป.1
4 ธ.ค. วจนพิธีกรรมวันพ่อ
5 ธ.ค. หยุดเรียน
7 ธ.ค. แจ้งผลสอบคัดเลือกม.3 ขึ้น ม.4
10 ธ.ค. หยุดวันรัฐธรรมนูญ
15 ธ.ค. สอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศ
21 ธ.ค. จัดงานคริสต์มาส
22 ธ.ค.61-1.ม.ค.62 หยุดเรียนโอกาสฉลองคริสต์มาสและปีใหม่
มกราคม 2562
2-31 ม.ค รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562
7-10 ม.ค สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
16 ม.ค หยุดเรียนวันครู
18 ม.ค งานกีฬาสีภายในโรงเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More