Loading ...
  • image

(คลิก!) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ขายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดที่ โทร.02-571-7049 , 02-571-7220

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2561  
3,6,7 ส.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ป.1-ป.6)
10 ส.ค. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
30 ส.ค. - 1 ก.ย. ป.6 และ ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายหัตถวุฒิ
   
กันยายน 2561  
3-28 ก.ย. เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
7 ก.ย. ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
10 ก.ย. ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
11 ก.ย. ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
12 ก.ย. ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
13-15 ก.ย. ม.1 และ ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเสือป่า
17-21 ก.ย. อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
22 ก.ย. อนุบาลปิดเทอม 1/2561
20-27 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ป.1-ม.6)
28 ก.ย. ปิดเทอม (ป.1-ม.6)
   
ตุลาคม 2561  
24 ต.ค. เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More