โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติงานต่างๆ

157540

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และพื้นที่รอบๆโรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมต้อนรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพักครู ห้องปฏิบัติงานต่างๆ…

Posted by โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ on Thursday, January 28, 2021