โครงการรักการอ่าน ปี 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

20200206_๒๐๐๒๐๖_0001

ดูรูปภาพเพิ่มเติม