เด็กระดับปฐมวัย ร่วมชมกิจกรรม “เบ๊น+โบ๊ท”

LINE_ALBUM_เบ๊น+โบ๊ท_240614_1

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เด็กระดับปฐมวัย ร่วมชมกิจกรรม “เบ๊น+โบ๊ท” การแสดงละครหุ่นสื่อการสอน โดยบริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เด็กๆ ได้รับความรู้ ความบันเทิง สนุกสนานกับการเล่นเกม และตอบคำถาม เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของตนเองในกิจรวัตรประจำวัน

Share via
Copy link