เด็กปฐมวัยเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Lactasoy Thailand National Cheerleading Championships 2019

เด็กปฐมวัยเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Lactasoy Thailand National Cheerleading Championships 2019
ผลการแข่งขัน
1.ประเภท Cheer Dance Double Age 3-7 ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ของประเทศ พร้อมถ้วยรางวัล
2.ประเภท Cheer Leading Age 3-7 ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมถ้วยรางวัล
3.ประเภท Individual solo Age 3-7 ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 ของประเทศ พร้อมถ้วยรางวัล
เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 ที่สนามกีฬาแห่งชาติอาคารนิมิตรบุตร

74341543_2614074198649156_5099368864714588160_o

Blog Attachment