สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6