สานสัมพันธ์บุคลากร

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดการอบรม หัวข้อเรื่อง “สานสัมพันธ์บุคลากร” โดยมีวิทยากรอาจารย์ประชาพงษ์ สัตยวณิช โดยอบรม ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6