สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์แข่งฟุตบอล การตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์

 

Blog Attachment