สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และโทษของบุหรี่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถานีตำรวจภูธร บางบัวทอง ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และโทษของบุหรี่ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมมารีอา