วันแห่งความสำเร็จ ระดับชั้น ม.6

วันแห่งความสำเร็จ ระดับชั้น ม.6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมารีอา