วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีเซอร์ลิลี่ นิลเขต เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มและเปิดกรวยสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน ตัวแทนพนักงาน ตัวแทนผู้ปกครอง ได้วางพานพุ่ม และมีตัวแทนนักเรียน กล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษาและการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

Blog Attachment