วันเด็กและพิธีรับเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นผู้อ่านสารวันเด็กและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรางวัลต่างๆ และจับฉลากของขวัญให้แก่นักเรียน

 

Share via
Copy link