วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีบาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ เป็นประธานในพิธี

 

Share via
Copy link