วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนได้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธานในวจนพิธีและประธานกล่าวคำถวายพระพร และมีการรำถวายพระพร และการนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล

 

Share via
Copy link