วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธานในพิธี