วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

(คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพทั้งหมด)