วันสถาปนาโรงเรียน (ฉลองแม่พระบังเกิด)

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน (ฉลองแม่พระบังเกิด) โดยมีบาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ เป็นประธานวจนพิธีในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแห่พระรูปแม่พระจากวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ มายังหน้าเสาธง จากนั้นมีวจนพิธีกรรมของคุณพ่อ ถวายกำยาน ภาวนา อวยพรและถวายดอกไม้ คณะเซอร์ หัวหน้าฝ่าย มอบดอกไม้แด่แม่พระ  ผู้แทนสภานักเรียน กล่าวประวัติความเป็นมาของโรงเรียน คุณพ่อได้มอบทุนให้กับนักเรียนในทุนชื่อ “เด็กดีศรีพระแม่” คณะครูและนักเรียนร้องเพลงสถาปนาโรงเรียนพร้อมแสดงท่าประกอบเพลง และคณะครูและนักเรียนถวายดอกไม้แด่พระแม่ ที่หน้าเวทีและหน้าวัด ส่วนช่วงบ่าย มีกิจกรรมเปิดตลาดนัด PMS. เพื่อผู้ยากไร้

1