กตัญูญุตาสดุดี ครูเกษียณ และพนักงานเกษียณ

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัด กตัญญุตาสดุดี ครูเกษียณ และพนักงานเกษียณ ประจำปี 2563 โดยเซอร์อธิการแบร์นาแด๊ต รุนกระโทกและเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา ได้มอบช่อดอกไม้ โล่และรางวัลให้ครูปฎิบัติงาน 25 ปี และครูเกษียณ หลังจากนั้นตัวแทนครู และนักเรียน ได้กล่าวสดุดีครูเกษียณอายุพร้อมกับมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564