วันปิยมหาราช

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) โดยมีนายพีรพงษ์ เฟื่องฟุ้ง เป็นตัวแทนในการวางพวงมาลา หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนนั่งสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563