วันฉลองแม่พระบังเกิด

วันที่ 8 กันยายน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน (ฉลองแม่พระบังเกิด) โดยมีบาทหลวงสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธานวจนพิธีในครั้งนี้ หลังจากนั้นมีวจนพิธีกรรมของคุณพ่อ ถวายกำยาน ภาวนา อวยพรและถวายดอกไม้ คณะเซอร์ หัวหน้าฝ่าย และนักเรียนมอบดอกไม้แด่แม่พระ