วันฉลองศาสนนามมาเซอร์แบร์นาแด๊ด รุนกระโทก

ตัวแทนนักเรียนและครู ร่วมคำนับและอวยพรเนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามมาเซอร์แบร์นาแด๊ด รุนกระโทก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

IMG_9708

ดูรูปภาพเพิ่มเติม