วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2565

IMG_0875

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2565