วจนพิธีปิดปีการศึกษาและพิธีต้อนรับคุณพ่อ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้จัดวจนพิธีปิดปีการศึกษา 2563 และพิธีต้อนรับคุณพ่อบาทหลวงสำรวย กิจสำเร็จ และคุณพ่อบาทหลวงสุทธิ ปุคะละนันท์ ที่ท่านทั้งสองได้มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์