วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2567 โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นประธานในวจนพิธีกรรม