วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนได้จัดวจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เป็นผู้กล่าววจนพิธี

Share via
Copy link