รับเกียรติบัตรประกวดคลิป+อัตลักษณ์+วินัยดีเด่น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้มอบเกียรติบัตรดังนี้ 1.นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชยจากการแข่งขันการผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” 2.นักเรียนที่ได้รับรางวัลอัตลักษณ์พระแม่ 3.นักเรียนที่ได้รับรางวัลวินัยดีเด่น

ดูภาพเพิ่มเติม

1
1
Blog Attachment