รับหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากรัฐบาล

นักเรียนได้รับหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม