รับรางวัล “โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน” ระดับทอง

Untitled-1

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน” ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563