มาตรการ การป้องกัน การดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย

มาตรการ การป้องกัน การดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย” สร้างสุขอนามัยที่ดีเป็นเกราะป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่

1. ทุกๆเช้าเมื่อเด็ก ๆ มาถึงโรงเรียน จะมีการคัดกรองเบื้องต้น โดยคุณครูจะตรวจเช็คอุณหภูมิของร่างกายเด็ก ๆ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
2. เด็กๆทุกคนเมื่อมาถึงจะได้รับเจลล้างมือ…และล้างมืออย่างถูกวิธี
3. เมื่อเข้าห้องเรียนคุณครูจะตรวจสุขภาพเด็กๆทุกคนตั้งแต่ศีรษะ ผม ช่องปากใบหู และเล็บมือ เล็บเท้า
4. ระหว่างวันคุณครูก็จะมีการตรวจสุขภาพและสังเกตอาการของเด็ก ๆ ถ้าพบอาการผิดปกติ จะคัดแยกและติดต่อผู้ปกครองทันที
5. ทางโรงเรียนงดกิจกรรมกลางแจ้ง
6. การทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในช่วงตอนเช้า ตอนกลางวันและตอนเย็นและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อบห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยรักและห่วงใย
คณะผู้บริหารและคณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์