มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อหลายชนิด ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จึงได้มีมาตรการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1.ก่อนเข้าโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกวัน โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
2.ก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูประจำชั้นจะทำการตรวจคัดกรองอาการของเด็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการประเมินอาการของเด็กว่ามีไข้หรือเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง เมื่อมีอาการป่วยคุณครูจะทำการแจ้งผู้ปกครองให้มารับ และคัดแยกเด็กที่มีอาการป่วยห่างจากเด็กๆคนอื่นในห้อง
3.มีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น พื้นห้องเรียน พื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิด ประตู ราวบันได ห้องน้ำ ของเล่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และในกรณีที่พบนักเรียนป่วย ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนทันที พร้อมกับเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนห้องนั้น ๆทุกวันจนกว่าจะครบ 7 วัน
4.ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากในห้องเรียนทุกห้องเรียน ในห้องน้ำ โรงอาหารและสนามเด็กเล่นทุกวันศุกร์หลัง เลิกเรียน
5.ทางโรงเรียนได้มีสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก 7 วัน
6.ทางโรงเรียนได้ทำการเชิญคุณหมอ และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางบัวทอง ได้ตรวจคัดกรองเด็กๆทุกคน
ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระดับปฐมวัย มีมาตรการที่เข้มงวดกับการป้องกันโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

37203297_1866467550076495_4284973508397629440_o

Share via
Copy link