พ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ และบริเวณโรงเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดเรียน และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน