พิธีแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลในวันครู

รางวัลครูดี ศรีเอกชน จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาเอกชนนนทบุรี ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ

  1. รางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง ครูศรีสุดา แสงพันธ์
  2. รางวัลครูสอนดีระดับอนุบาล ครูชาลินี นาคอ่อน
  3. รางวัลครูสอนดีระดับ ป.1-ป.3 ครูปภัทรนันท์ พุทธิมุกทรัพย์
  4. รางวัลครูสอนดีระดับ ป.4 – ป.6 ครูนฤมล เนียมเทศ
  5. รางวัลครูสอนดีระดับ ม.1 – ม.3 ครูจักรกริช กิจเดช
  6. รางวัลครูสอนดีระดับ ม.4 – ม.6 ครูพรพิมิล เพ็ชรกอง

รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทุบรี

ครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล

รางวัลโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ จากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ครูกันตวิชญ์ จีนจำรัส