พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566