พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีเซอร์ลิลี่ นิลเขต มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์หลายส่วน อาทิเช่น ระบบสุริยะในจักรวาล ความรู้เกี่ยวกับโลก LUCY มนุษย์โลกคนแรก จานบิน UFO การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การทำฝนทำของในหลวง พระอัจฉริยะภาพของในหลวง เป็นต้น

2