พิธีเปิดวันวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563