พิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดสัปดาห์วันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสุนทรภู่