พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพวรรณ หนูแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าเสาธง โดยมีนายสาธิต เต็มรักษ์ หัวหน้ากิจการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธี ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่าน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก