พิธีวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โดยมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นประธานในพิธี และตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ถวายพวงมาลา