พิธีวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า โดยมีครูบรรจง บุญพิทักษ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี และตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละช่วงชั้น ถวายพวงมาลา