พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอัตลักษณ์ลูกพระแม่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในโครงการอัตลักษณ์ลูกพระแม่ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอัตลักษณ์ลูกพระแม่ ด้านความสุภาพอ่อนน้อม ด้านความซื่อสัตย์ ด้านจิตศรัทธา โดยมีมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน