พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระเบียบวินัยดีเด่น ฯลฯ

เมื่อวันที่ 5 และ 8 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนระเบียบวินัยดีเด่น นักเรียนสภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสาสิ่งแวดล้อม โดยมีมาเซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน