พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันวิชาการเอกชน

ฝ่ายวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมาเซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน