พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

Share via
Copy link